Tym razem tylko jedna osoba wskazała właściwą odpowiedź. To województwo opolskie zostało nagrodzone za najlepsze wykorzystanie funduszy europejskich. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/rpo/aktualnosci/strony/krw_dla_rpo_podzielona_26012011.aspx

Tym razem tylko jedna osoba wskazała właściwą odpowiedź. To województwo opolskie zostało nagrodzone za najlepsze wykorzystanie funduszy europejskich. 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/rpo/aktualnosci/strony/krw_dla_rpo_podzielona_26012011.aspx

  1. miastomania posted this